facebook
Menu główne

Menu tematyczne


 

Organ Decyzyjny

          

Organ Decyzyjny

Organ Decyzyjny został powołany do wyboru wniosków do realizacji działania "Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju" 

Sektor publiczny:
Tomasz Zielonka
Tomasz Czechowski
Konrad Remelski

Sektor gospodarczy:
Jerzy Dudziak
Piotr Harat

Sektor społeczny:
Ksawery Zielański
Waldemar Żurawik
Robert Bezłada
Gałczyńska Irena


Regulamin Organu Decyzyjnego LGD


Copyright by www.lgdwrzeciono.pl.