facebook
Menu główne

Menu tematyczne


 

O projekcie

          

Celem gwnym projektu pn. Skuteczna edukacja, przemyslane programowanie i promocja szans rozwoju obszaru dziaania ZSROW Lokalnej Grupy Dziaania WRZECIONO jest przygotowanie ludnoci terenu Gminy Miastko i Trzebielino oraz LGD "Wrzeciono" na rzecz realizacji Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarw Wiejskich w dwch kierunkach: poprawy jakosci ycia na obszarach wiejskich objtym dziaania (Gmina Miastko i Trzebielino) oraz wykorzystanie zasobw naturalnych i kulturowych, w tym potencjau obszarw nalecych do sieci Natura 2000.
Denie do celu gwnego zostanie dokonane poprzez przygotowanie mieszkacw oraz powstaej LGD do umijtnego i skutecznego dziaania, w celu mobilizacji ludnoci do wzicia aktywnego udziau w procesie rozwoju obszarw wiejskich, skutecznej promocji oraz upowszechnianiu i i wymianie informacji o inicjatywach zwizanych z aktywizacj ludnoci na tych obszarach.
Cele szczegowe zostan osignite w wyniku przeprowadzeniu 4 szkole z tematu wiodcego II. "Poprawa jakoci ycia na obszarach wiejskich" i 1 szkolenia z tematu IV. "Wykorzystanie zasobw naturalnych i kulturowych", w wyniku ktrych zostanie przeszkolonych 150 osb . W ramach tematu wiodcego II. „Poprawa jakoci ycia na obszarach wiejskich” zostan opracowane 3 programy na podstawie przeprowadzonych analiz i ekspertyz tj.
a) Program alternatywnych i dodatkowych form zarobkowania na terenach dziaania ZSROW Gminy Miastko i Trzebielino; b) Identyfikacja rkodzielnictwa wykonywanych na obszarze ZSROW;
c) Studium wykonalnosci o lokalizacji pl namiotowych i campingowych klasy midzynarodowej oraz moteli, hoteli wzdu gwnych cigw komunikacyjnych. Natomiast w ramach tematu wiodacego IV. "Wykorzystanie zasobw naturalnych i kulturowych" powstan dwa opracowania tj. "Program rowoju turystyki wraz ze studium wykonalnoci wykorzystania istniejcych obszarw chronionych w organizowaniu ruchu turystycznegio i dla utworzenia szlakw wodnych w opraciu o rzeki i jeziora obszaru ZSROW" oraz zostanie opracowany audyt rowerowy, dotyczcy budowy cieek rowerowych na tym terenie. W ramach tematu wiodcego II promocja tego regionu skupi si na wydaniu ulotek z zakresu alternatywnego zarobkowania w iloci 1000 szt, wydaniu poradnika dla rolnikw pt. "Biznes plan dla rolnikw " w iloci 300 szt. , przygotowaniu oferty turystycznej w wariancie weekendowym i pobytowym w iloci 300 szt i promocji sieci agroturystycznej w iloci 1000 szt. Ponadto w ramach tematu IV zostanie nakrcony film na temat istniejacych na tym terenie produktach turystycznych.. Powysze publikacje bd rozpowszechniane i promowane na targach turystycznych tj. TOUR SALON Pozna 2007 w padzierniku br., na targach FARMA Pozna 2007 (wrzesie 2007) oraz I edycji Jarmarku Sztuki Ludowej Trzech Narodw (polskiej, niemieckiej i ukraiskiej) w Miastku, ktry odbdzie si sierpniu 2007r.
W celu przygotowania do skutecznego dziaania LGD Wrzecino zaplanowane zostao rwnie nawizanie wsppracy z LGD w Szkocji lub Irlandii oraz z inn grup w Polsce. W ramach tego dziaania priorytetowego przewidziany jest 5 dniowy wyjazd studyjny do Szkocji lub Irlandii oraz 3 dniowy wyjazd do innej LGD w Polsce.


Copyright by www.lgdwrzeciono.pl.