facebook
Menu główne

Menu tematyczne


 

Podsumowanie V edycji konkursu

  2015-05-21 00:00:00  Kinga Szlendakowska      

20 maja 2015 r. w Centrum Informacji Turystycznej w Miastku odbyło się oficjalne ogłoszenie wyników V edycji konkursu  „Społecznie aktywni”

Celem ogłoszonego przez nas konkursu było pobudzenie aktywności lokalnej poprzez wspieranie realizacji pomysłów inicjujących współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego . Był on prowadzony z myślą o grupach nieformalnych, które podejmują wysiłek, aby w ich społecznościach żyło się lepiej.

W trakcie naboru wpłynęło 9 wniosków.Wszystkie spełniły wymogi formalne i zostały przekazane do oceny przez Komisję Konkursową. Komisja Konkursowa w składzie: Pan Tomasz Krauze - Przewodniczący Komisji, oraz Panie Brigida Bińczyk, Grażyna Jamniak, Beata Kiedrowska oraz Pan Mariusz Matyszewski po zaciętej dyskusji wyłoniła laureatów konkursu.

W trakcie obrad wybrano 5 najlepszych inicjatyw. W konkursie do rozdysponowania była kwota 5 300zł. Kwota to została rozdzielona na trzy miejsca na podium oraz dwa wyróżnienia.

LAUREACI KONKURSU SPOŁECZNIE AKTYWNI

I miejsce- Rada Sołecka w Miszewie - Baw się tańcem

II miejsce - AEROBIC CLUB z Trzcinna - ROZŚPIEWANA ŚWIETLICA

II miejsce- DEKA czyli Dretyńska Ekipa Kobiet Aktywnych - Kobiety w akcji!!! Animacja kobiet w Dretyniu

Wyróżnienia przyznano: „Lokalnym” z Suchorza za inicjatywę „Tu urodzeni - tu zakorzenieni” oraz Kreatorom Oszczędzania za projekt pn. Od Złotówki do Stówki

Wszyscy laureaci otrzymali symboliczne czeki o wartości odpowiednio: 1300 zł za I miejsce, 1200 za II miejsce, 1100 zł za 3 miejsce i 850 zł za wyróżnienia.

Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy!

Poniżej zamieszczamy krótkie opisy nagrodzonych inicjatyw

I miejsce- „Baw się tańcem”- Rada Sołecka w Miszewie

W ramach projektu zostanie zorganizowany Gminny Przegląd Zespołów Tanecznych  i  wyjazd dzieci Teatru Nowego w Słupsku na spektakl muzyczny. Zostaną przeprowadzone zajęcia taneczne przygotowujące uczestników do przeglądu oraz zajęcia z zumby

II miejsce- ROZŚPIEWANA ŚWIETLICA- AEROBIC CLUB z Trzcinna

„Rozśpiewana świetlica” to sobotnie spotkania dla wszystkich mieszkańców przy karaoke.

III miejsce- Kobiety w akcji!!! Animacja kobiet w Dretyniu- DEKA czyli Dretyńska Ekipa Kobiet Aktywnych

W ramach projektu odbędzie się :

1.Animacja kulinarna-cykl warsztatów w świetlicy zajęcia warsztatowe z p. Anną Balcerzak-autorką książki „Potrawy stare i nowe na każdą okazję”, kiermasz własnych wyrobów podczas I Wiejskich Konfrontacji Artystycznych, próba stworzenia produktu lokalnego.

2.Animacja turystyczna- rajdy piesze:

a) Szlakiem Dretyńskich Dębów

b) rajd do kamienia ofiarnego

c) wycieczka do wioski tematycznej Mikorowo,

3.Animacja kulturalno-integracyjna; spotkania kobiet w świetlicy w celach integracyjnych( prezentacja filmu, „wieczór nad planszą”, swobodne rozmowy itp.)

4. Animacja sportowa: Turniej Piłki Siatkowej Kobiet,

Wyróżnienie: Tu urodzeni - tu zakorzenieni”- „Lokalni” z Suchorza

Projekt ma na celu podtrzymywanie poczucia tożsamości i identyfikacji z miejscem zamieszkania oraz kształtowanie umiejętności dostrzegania piękna miejscowości Suchorze,  jej zabytków, architektury, walorów krajobrazowych poprzez działania artystyczno-plastyczne.  Projekt obejmuje :

- MALARSKIE WARSZTATY PLENEROWE ,, Wiejski pejzaż’’ ( dwa warsztaty x 3 h) prowadzone na łonie natury przez miejscowego artystę pana Mariusza Adamiec, który oprócz tego, że maluje to także rzeźbi i robi biżuterię z bursztynu.

- RODZINNE MALOWANIE WIELKOGABARYTOWEGO OBRAZU przedstawiającego naszą miejscowość ( jeden warsztat x 4h ).
- GRA TERENOWA „Spacerkiem po Suchorzu” – składała się będzie z dwóch etapów: terenowego oraz krótkiego quizu. W grze, poprzez wcześniej przygotowane zagadki, ciekawostki, pytania i ukryte na trasie zadania, uczestnicy poznawać będą swoją miejscowość, jej historię, ciekawe miejsca, przyrodę, ludzi i zabytki. Druga część gry – krótki quiz z pytaniami dotyczącymi odnalezionych po drodze obiektów, ich historii i charakterystycznych elementów – sprawdzała będzie pamięć i spostrzegawczość uczestników.
- GALERIA POD CHMURKĄ- działanie to stanowić będzie podsumowanie projektu podczas którego zaprezentujemy powstałe obrazy.

Wyróżnienie:Od Złotówki do Stówki - Kreatorzy Oszczędzania

Celem projektu jest rozpoczęcie edukacji finansowej dzieci, poprzez  zaproszenie ich do odkrywania tajemnic pieniądza, jak i oszczędzania.

Podczas spotkania z dziećmi zostaną omówione w formie zabawy poszczególne zagadnienia :

- historia pieniądza,

- zbudowanie skarbonki świnki przez każde dziecko,

- rożne formy oszczędzania

w trakcie zabawy dzieci same zrobią świnkę skarbonkę – pokolorują ja i skleja  zakupionymi  specjalnie dla nich kredkami i klejem . Po zakończonej prezentacji dziecko otrzyma dyplom.

 

Copyright by www.lgdwrzeciono.pl.